Hur du skall agera vid huggormsbett
Hur du skall agera vid ormbett

Ormbett är en allvarlig och potentiellt livshotande händelse som kan inträffa vid allt från aktiviteter ute naturen till trädgårdsarbete eller hundpromenaden runt grannskapet. I Sverige är det huggormen som är vanligast att bli biten av och den är också den enda giftiga arten som finns naturligt i vårt land. Det är viktigt att vara uppmärksam på vart du löper större risk att bli ormbiten och självklart att veta hur du ska agera om du mot förmodan blir biten. Du kanske hört att upp till 50% av alla huggormsbett är torrbett, det vill säga att ormen inte injicerar något gift, så att man kan vänta lite och se hur man känner sig innan man tar sig till sjukhuset – gör verkligen inte det! Ett huggormsbett skall alltid tas på allvar och du skall alltid åka till sjukhuset omgående. För varje minut som går sprids giftet mer och mer i din kropp via blodomloppet och kan i värsta fall leda till döden. I detta inlägg kommer vi att ge dig råd och tips om hur du ska agera vid ormbett för att minska risken för komplikationer och maximera dina chanser till överlevnad och ett snabbt tillfrisknande. Läs vidare för att få kunskap som kan rädda ditt liv eller någon annans vid ormbett i Sverige.

Introduktion: Första hjälpen vid ormbett

Om du någonsin befinner dig i områden där ormar är vanligt förekommande är det viktigt att du är medveten om vilken första hjälpen som ska vidtas om någon blir biten. I Sverige är den endast huggormar som förekommer naturligt. Ett huggormsbett kan vara dödligt och skall alltid hanteras därefter. Det första steget är att lugna personen och hålla den bitna kroppsdelen stilla. Den drabbade bör också vila med den bitna kroppsdelen högt och röra den så lite som möjligt. Om personen rör på sig mycket eller promenerar så sprider sig giftet snabbare i kroppen, så kom ihåg att hålla lugnet och hjälpas åt. Det är också viktigt att inte röra bettet på något sätt. För att undvika ormbett är det en god idé att använda lämpliga skor eller stövlar, särskilt om du vet att det finns ormar i området du skall besöka. De flesta blir bitna i foten eller ankeln. Symtomen på ett ormbett kan vanligen inkludera kraftig smärta, svullnad och missfärgning runt bettstället. Det är också möjligt att känna av andra symptom såsom huvudvärk, yrsel, illamående, kraftlöshet och kräkningar. Symtomen kan vara olika från person till person beroende på var bettet sitter och hur mycket gift ormen har injicerat. Om någon blir biten av en orm är det viktigt att söka hjälp och få personen till ett sjukhus så fort som möjligt.

Undvik att drabbas av panik

När du ser en orm kan det vara lätt att drabbas av panik, men det är viktigt att försöka hålla huvudet kallt. Att skrika, springa eller slå på ormen kan faktiskt göra situationen farligare. Det är straffbart att skada eller döda huggormar. Straffsatsen för artskyddsbrott är dagsböter eller fängelse i högst två år. Det enda undantaget är om du hittar en huggorm på din tomt. Då får du fånga in och flytta den. Endast om detta inte är möjligt, och ingen annan lösning kan finnas, får du döda huggormen. Bäst är alltid att försöka låta ormen vara och undvika att närma dig den. Fokusera på att lämna området säkert och söka medicinsk hjälp om du tror att du har blivit biten. Huggormsbett kan vara små och svåra att se. Ett huggmärke från en huggorm kännetecknas av två små stickmärken som är cirka 6-9 mm ifrån varandra. Om huggormen inte är fullvuxen är bettet ännu mindre och i vissa fall kan endast ett stickmärke synas. Att undvika överdriven oro och panik är ett viktigt steg vid alla typer av krissituationer och olyckor. Kom ihåg att ormar är skygga varelser och tenderar att undvika människor om de kan.

Hur du skall agera vid huggormsbett i Sverige

Ta alltid huggormsbett på allvar och sök vård

När man blir biten av en orm är det viktigt att alltid ta det på allvar och omedelbart söka vård. Att vara informerad om symtomen och hur man bör agera kan rädda liv. Dessutom är det alltid bättre att vara på den säkra sidan och uppsöka läkare eller sjukhus än att riskera att få allvarliga konsekvenser av ormgiftet. Trots att 30-50% av alla huggormsbett är torrbett så bör du alltid åka direkt till ett sjukhus. När någon blir biten av en orm är det viktigt att tänka på att lämna bettstället helt ifred. Att skära eller diatermera bettstället kan leda till komplikationer såsom kompartmentsyndrom. Istället ska man försöka lugna den bitne och hålla honom eller henne stilla i högläge.

Oavsett om det är en huggorm eller en annan orm som har bitit dig, ska du också ringa till Giftinformationscentralen för att få professionell hjälp. Det finns ingen anledning att vara rädd eller skämmas över att söka hjälp vid ormbett – det är allvarligt och det är bäst att behandla det därefter. Så ta alltid ormbett på allvar och sök omedelbart medicinsk hjälp.

Vanliga misstag som förvärrar situationen

Att agera snabbt och rationellt vid ormbett är avgörande för en snabb återhämtning. Tyvärr är det vanligt att personer gör misstag som kan förvärra situationen. Ett av de vanligaste misstagen är att gå för fort och för långt efter att ha blivit biten. Detta kan leda till infektion och en onödigt stor spridning av giftet. Att använda kyla, värme eller att dra åt ett skärp eller liknande runt den ormbitna kroppsdelen kan också förvärra läget. Det är viktigt att hålla sig lugn och undvika att röra på sig, så att giftet inte sprids för mycket ut i kroppen. Om du märker tidiga tecken på förgiftning, som illamående, yrsel eller andningsproblem är det akut och ambulans bör kallas till platsen omgående.

Kort fakta om huggormen (Vipera berus)

Huggormen (Vipera berus) är den enda vilt förekommande giftormen i Skandinavien och är den orm som vanligast förorsakar ormbett i Sverige. För att undvika att bli biten bör man vara uppmärksam på sin omgivning, särskilt om man vandrar i mark eller skog. En huggorm går att känna igen på dess svarta sicksack mönster på ryggen och dess gråa eller ljusbruna färg. Vuxna huggormar blir omkring 50-60 cm långa. Tänderna är cirka 4 mm långa och bettmärket har två stickmärken med cirka en halv till en centimeters avstånd från varandra. Ormens gift innehåller enzymer som både är avsett att döda bytet och att underlätta spjälkningen av bytet när detta har svalts. Huggormar har ett cellförstörande gift (cytotoxin) som i första hand verkar på blodet och blodkärlen och som förstör blodkropparna och kapillärerna, så att blodet rinner ut i vävnaderna på bytet. För vuxna människor är huggormsbett sällan livshotande, även om det har hänt att människor dött efter huggormsbett – då vanligen på grund av överkänslighet likt allergi. Cirka en person dör var tionde år i Sverige av huggormsbett. Samtidigt är det mellan 200-300 personer per år som behandlas på sjukhus för ormbett i Sverige. Det är viktigt att komma ihåg att huggormen inte går till anfall och sällan biter om den inte känner sig hotad.

Hur du skall agera vid huggormsbett

Sammanfattning: Hur du skall agera vid ett ormbett i Sverige

Vid ormbett är det viktigt att agera snabbt och korrekt. Ta alltid ett ormbett på allvar och utgå från att det är ett giftigt bett som skett. Första hjälpen vid ormbett inkluderar att lugna den bitne och hålla den bitna kroppsdelen stilla. Det är också viktigt att undvika att röra vid bettet och låta den drabbade vila med den bitna kroppsdelen högt. Ta alltid personen till sjukhus så snart som möjligt. Om du uppmärksammar tecken på förgiftning likt huvudvärk, illamående och kräkningar är situationen än mer akut och personen bör tas till sjukhus med ambulans.

Avslutningsvis är det bra om flera i din omgivning har kunskap om första hjälpen vid ormbett. Rör du dig i områden med större risk för huggormsbett så ha alltid med dig en mobiltelefon för att kunna ringa efter hjälp, speciellt om du vet med dig att du kommer vara ensam.

huggormen, Vipera berus
HLR Utbildning i Göteborg
HLR utbildning i Göteborg
Certifierad HLR utbildare i Göteborg

Skrivet av: Fredrik Nyh

Publicerat: 2023-03-26

I Sverige blir cirka 300 personer per år bitna av huggorm. Trots att dödligheten är låg bör situationen alltid hanteras med stort allvar och den bitne skall alltid komma till ett sjukhus så snart som möjligt.
Relaterade inlägg & artiklar
HLR kurs för företag i Göteborg: Allt du behöver veta!
HLR kurs för företag i Göteborg: Allt du behöver veta!

Hjärt- och lungräddning, förkortat HLR, är en livräddande teknik som varje individ bör ha kunskap om, inte minst på arbetsplatsen. Att kunna agera snabbt och korrekt i en nödsituation kan vara avgörande för att rädda liv. Därför är det viktigt att arbetsgivaren...

En guide till första hjälpen utrustning för företag
En guide till första hjälpen utrustning för företag

Har du någonsin funderat på vad som skulle hända om en olycka eller en nödsituation inträffade på ditt företag? Det är viktigt att vara förberedd och ha en första hjälpen utrustning lättillgänglig för att snabbt och effektivt kunna hantera eventuella skador eller...

Första hjälpen vid stukning av handled
Första hjälpen vid stukning av handled

Vid en stukning av handleden är det viktigt att agera direkt för att minimera eventuella skador och smärta. En stukning inträffar när ligamenten som håller benen i handleden på plats sträcker sig eller går sönder. Symptomen inkluderar smärta, inflammation, svullnad...

Hjärtstartare på svenska företag
Hjärtstartare på svenska företag

Oavsett om det handlar om offentliga platser, hemmamiljöer eller företagslokaler så är det avgörande att ha en hjärtstartare nära till hands vid en plötslig hjärtattack. Hjärt-kärlsjukdomar är den främsta dödsorsaken i Sverige och hundratals personer dör varje år av...