Hjärtstartare på svenska företag

Oavsett om det handlar om offentliga platser, hemmamiljöer eller företagslokaler så är det avgörande att ha en hjärtstartare nära till hands vid en plötslig hjärtattack. Hjärt-kärlsjukdomar är den främsta dödsorsaken i Sverige och hundratals personer dör varje år av hjärtstillestånd. Hur ser det ut på din arbetsplats, har ni en eller flera hjärtstartare tillgängliga och har ni fått tillräcklig utbildning för att hantera ett hjärtstillestånd hos en medarbetare? Tack vare en hjärtstartare ökar chanserna till överlevnad drastiskt och vi uppmanar alla svenska företag att utrusta sina lokaler med denna enkla men viktiga utrustning. På OneSafety i Göteborg arbetar vi för att sprida kunskap och ge dig de rätta förutsättningarna för att våga agera vid en olycka. I detta blogginlägg kommer vi att diskutera kring hjärtstartare på svenska arbetsplatser och förklara varför dem utgör en väldigt viktig komponent för att minska antalet dödsfall på grund av hjärtstopp.

Hjärtstartare kan rädda liv på arbetsplatsen

Det är en verklig katastrof att nästan 80 procent av svenska företag saknar en hjärtstartare på arbetsplatsen. Vi tycker att en hjärtstartare borde vara lika given som en brandsläckare och ett första hjälpen kit på arbetsplatsen. En hjärtstartare i kombination med hjärt-lungräddning är det enda sättet att rädda liv vid ett hjärtstopp, som är ett mycket vanligt förekommande fenomen och där fler människor dör än i bränder. Det är verkligen en livsviktig investering att köpa en hjärtstartare till företaget eller föreningen och att registrera den på hjärtstartarregistret. Tillsammans kan vi arbeta för att förkorta tiden till första defibrillering och på så sätt rädda fler liv på offentliga platser och företag. Att ha en hjärtstartare på arbetsplatsen kan vara skillnaden mellan liv och död vid ett hjärtstopp, och det är viktigt att arbetsgivare tar ansvar för att skydda sina anställda genom att ta med denna utrustning i sin första hjälpen- och säkerhetsplan.

Arbetsmiljölagen är grundläggande för allt arbetsmiljöarbete och en viktig aspekt av detta är att se till att det finns lämpliga säkerhetsåtgärder och beredskap på arbetsplatserna. En säkerhetsåtgärd som ofta förbises men som kan vara skillnaden mellan liv och död är att ha hjärtstartare tillgängliga. Trots att det inte finns någon lag som kräver hjärtstartare på arbetsplatser, visar statistiken att ungefär 50 personer per år drabbas av hjärtstopp på arbetsplatsen i Sverige. Genom att ha en hjärtstartare på arbetsplatsen ökar chanserna att rädda liv dramatiskt, särskilt om hjärtstartaren används tidigt i en nödsituation. Det är även viktigt att utbilda personalen i hur man använder en hjärtstartare och hur man utför hjärt- och lungräddning för att öka överlevnadschanserna vid hjärtstopp. Uppenbarligen har hjärtstartare en viktig roll att spela på arbetsplatserna när det gäller att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet, vilket gör dem lika viktiga som andra säkerhetsåtgärder som brandsläckare och brandskydd.

Hur fungerar en hjärtstartare?

En defibrillator är en medicinteknisk produkt som används för att akut behandla personer med hjärtstillestånd. Apparaten fungerar genom att övervaka hjärtrytmen och vid behov ge en elektrisk strömstöt, vilket kan få hjärtat att återgå till normal funktion. Innan strömstöten ges, analyserar defibrillatorn hjärtrytmen för att säkerställa att detta är en lämplig behandlingsmetod. En defibrillator är utformad för att vara enkel att använda, med talade instruktioner eller visuella riktlinjer som vägleder användaren genom räddningsprocessen. När det gäller livshotande situationer är det viktigt att agera snabbt, eftersom chansen att överleva kan minska med varje minut som går. En defibrillator kan vara en viktig livräddande åtgärd i en nödsituation och bör finnas tillgänglig på platser där människors hälsa och säkerhet kan vara hotad.

Så här implementerar du hjärtstartare på din arbetsplats

I Sverige har många arbetsplatser insett vikten av att ha utbildning i hjärt- och lungräddning och att ha en hjärtstartare tillgänglig. Nu finns det även en ny standard som arbetsplatser kan använda för att förbättra hjärtsäkerheten. För att implementera en hjärtstartare på arbetsplatsen krävs bra rutiner och utrustning, samt utbildning för personalen. En hjärtstartare bör registreras i Hjärtstartarregistret och personalen bör kunna hantera den genom att se till att en kollega ringer 112 eller genom att använda högtalartelefonen för att prata med larmcentralen. Att utbilda personalen i hjärt- och lungräddning och skaffa en hjärtstartare till arbetsplatsen är väl investerade pengar och minskar risken för olycksfall på arbetsplatsen. Arbetsmiljölagen är grundläggande och har som ändamål att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det är viktigt att arbetsgivaren anmäler arbetsskada eller arbetssjukdom till Försäkringskassan.

Hur går det till att utbilda anställda i hjärt- och lungräddning (HLR)

För att kunna öka överlevnaden vid plötsligt hjärtstopp på och utanför arbetsplatsen är det viktigt att utbilda anställda i hjärt-lungräddning (HLR). Svenska HLR-rådet erbjuder olika utbildningsprogram för att möta behoven hos olika grupper av människor, inklusive skolor, allmänheten, insatspersonal, och anställda i företag och frivilligorganisationer. HLR-rådet rekommenderar att man tar HLR-kurser vart femte år och erbjuder webbutbildningar och grundutbildningar för insatspersonal. För företag som vill öka kunskapen om HLR erbjuder HLR-rådet utbildad personal som kan undervisa sin organisation i tekniken bakom HLR, vilket gör det möjligt att snabbare agera vid ett hjärtstopp. Genom att delta i en utbildning i HLR kan anställda på en arbetsplats öka sin kunskap i första hjälpen och lära sig att använda en hjärtstartare, vilket kan göra skillnad i en nödsituation. Vi erbjuder flertalet färdiga kursupplägg och kan även skräddarsy en utbildning utifrån era förutsättningar och behov. Varmt välkomna att kontakta oss för mer information och prisuppgifter.

Vad du ska göra om en person drabbas av hjärtstopp på arbetsplatsen

Om en person drabbas av hjärtstopp på arbetsplatsen är det viktigt att agera snabbt och korrekt. För att maximera chanserna till överlevnad behöver hjärtverksamheten och andningen startas omedelbart genom hjärt-lungräddning. Alla medarbetare bör ha kunskaper i första hjälpen och vara medvetna om hur de ska agera vid en sådan situation. Arbetsplatsen bör ha rutiner och beredskap för vad som krävs vid hjärtstopp, samt tydliga instruktioner för vem som har ansvar för vad. Enligt statistik är det endast 500 av de cirka 10 000 personer som drabbas av hjärtstopp i Sverige varje år som överlever. Därför är det särskilt viktigt för arbetsplatser att förbättra hjärtsäkerheten och se till att personalen är väl förberedd.

Vikten av att ha en plan för nödsituationer på arbetsplatsen

Det är av yttersta vikt att arbetsplatser har en krisplan på plats för att säkerställa maximal säkerhet och skydd för arbetspersonal. Genom att ta fram en väl genomtänkt och detaljerad plan kan man minska risken för skador på liv och egendom vid en nödsituation. Det är också viktigt att identifiera vilka typer av kriser som kan uppstå på arbetsplatsen och att ha åtgärder redo för varje enskilt scenario. Det handlar inte bara om att förhindra skada och förluster utan också om att främja trygghet och förtroende för arbetsgivaren. Genom att visa att man har tänkt igenom och förberett sig på en rad olika scenarier, stärker man både arbetsmiljön och företagets uppbyggnad. Det är av högsta vikt för alla arbetsgivare att ta sitt krisförebyggande arbete på allvar och se till att ha en välutvecklad plan på plats för att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö.

Hjärtstartare på arbetsplatsen

Sammanfattning: Varför en hjärtstartare på arbetsplatsen kan rädda liv

En hjärtstarare, även kallad defibrillator, på arbetsplatsen kan rädda liv – och med cirka 10 000 svenskar som varje år drabbas av plötsligt hjärtstopp är behovet akut. Det är en investering som inte bara gynnar dina medarbetare utan också deras familjer och nära och kära. Alla kan använda en hjärtstartare, och med utbildning i hjärt-lungräddning blir det enkelt att agera vid en nödsituation. Varje minut är avgörande vid hjärtstopp, och ju snabbare åtgärder sätts in, desto större är chansen att överleva. Genom att ha en defibrillator till hands på arbetsplatsen och utbilda personalen kan företaget vara med och rädda liv.

Hjärtstartare på företag
HLR Utbildning i Göteborg
HLR utbildning i Göteborg
Certifierad HLR utbildare i Göteborg

Skrivet av: Fredrik Nyh

Publicerat: 2023-02-20

Nästan 80% av svenska företag saknar en hjärtstartare för sina anställda. Vi tycker att en hjärtstartare borde vara lika given på arbetsplatsen som en brandsläckare och ett första hjälpen kit.
Relaterade inlägg & artiklar
HLR kurs för företag i Göteborg: Allt du behöver veta!
HLR kurs för företag i Göteborg: Allt du behöver veta!

Hjärt- och lungräddning, förkortat HLR, är en livräddande teknik som varje individ bör ha kunskap om, inte minst på arbetsplatsen. Att kunna agera snabbt och korrekt i en nödsituation kan vara avgörande för att rädda liv. Därför är det viktigt att arbetsgivaren...

En guide till första hjälpen utrustning för företag
En guide till första hjälpen utrustning för företag

Har du någonsin funderat på vad som skulle hända om en olycka eller en nödsituation inträffade på ditt företag? Det är viktigt att vara förberedd och ha en första hjälpen utrustning lättillgänglig för att snabbt och effektivt kunna hantera eventuella skador eller...

Första hjälpen vid stukning av handled
Första hjälpen vid stukning av handled

Vid en stukning av handleden är det viktigt att agera direkt för att minimera eventuella skador och smärta. En stukning inträffar när ligamenten som håller benen i handleden på plats sträcker sig eller går sönder. Symptomen inkluderar smärta, inflammation, svullnad...

Hur du skall agera vid ormbett
Hur du skall agera vid ormbett

Ormbett är en allvarlig och potentiellt livshotande händelse som kan inträffa vid allt från aktiviteter ute naturen till trädgårdsarbete eller hundpromenaden runt grannskapet. I Sverige är det huggormen som är vanligast att bli biten av och den är också den enda...