Integritetspolicy / Personuppgiftspolicy

Din personliga integritet är viktig för oss och vi arbetar på olika sätt för att skydda och respektera den. Inte minst genom att följa dataskyddsförordningen (GDPR). Bland annat genom att inte använda dina personuppgifter till mer än det nödvändiga, men även genom att arbeta seriöst med säkerhet och dokumentation. På den här sidan har vi försökt samla all information om vår syn på integritet och vårt integritetsarbete. Här finns även fakta och verktyg som du har nytta av i ditt GDPR-arbete. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller förbättringsförslag.

Vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgiftspolicy?

Denna policy gäller för personer som besöker vår webbplats www.onesafety.se eller kontaktar oss via de uppgifter som finns tillgängliga på internet. Den gäller också vid nyttjande av någon av våra tjänster och paket samt våra kanaler på sociala medier.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som användare som en fysisk nu levande person. Det kan t.ex. vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.

Uppgifter och data som vi samlar in och hur den används.

Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att vi ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som kund men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vill kontakta oss eller bli kontaktad av oss.

Säkerhet

Vi skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs för tillgång till samtliga av våra system som hanterar personuppgifter. Vi inom bolaget och våra samarbetsparnters ska följa våra interna informationssäkerhetspolicy. Personuppgifter som skickas in till oss kommer sparas tills vidare, detta gäller även spontana ansökningar och avtalsärenden.

Överföring av information

Personuppgifter som insamlas av oss kan lagras och bearbetas inom EU. Bokföringsdata sparas i Sverige eller av Skatteverket godkänt land. Vi säljer inte vidare någon kundinformation till 3:e part. Kontaktinformation som behövs för direktreklam kan behandlas av våra biträden. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter om lagen så kräver, eller om One Safety Sweden AB i god tro anser att detta är nödvändigt för att: (a) uppfylla föreskrifter i lag eller rätta sig efter ett rättsligt beslut som delgivits oss, (b) skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande oss eller (c) under extraordinära omständigheter skydda den personliga säkerheten för användare av vår webbplats eller våra tjänster, dess webbplatser eller personer ur allmänheten.

Ändringar av denna personuppgiftspolicy

Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras på denna sida.

Senast uppdaterad: 2022-10-01

Utsett personuppgiftsombud: Fredrik Nyh (fredrik@onesafety.se)

Information om cookies/kakor

Denna webbplats använder kakor. En kaka (cookie) är en liten textfil som sparas i din dator. One Safety Sweden AB använder två typer av kakor:

  • Sessionskakor: En sessionskaka sparas bara temporärt under ert besök på webbplatsen och används till exempel för att hålla reda på om ni är inloggad eller inte.
  • Permanenta kakor: Permanenta kakor sparas i en fil på er dator under en begränsad tid. De används för att förbättra er upplevelse som återkommande besökare av våra webbplatser. Vissa permanenta kakor är så kallade tredjepartskakor (kakor som sätts av tredje part) från verktyg som används i analyssyfte för att kunna förbättra tjänster och er upplevelse, samt för viss typ av marknadsföring.

Neka kakor

Er webbläsare kan ställas in så att den automatiskt nekar kakor. Ni kan också radera tidigare lagrade kakor. Läs mer er din webbläsares hjälpsidor för att ta reda på hur ni gör. Denna webbplats fungerar felfritt om ni nekar persistenta kakor och tredjepartskakor, men om ni nekar sessionskakor kan det inte garanteras att webbplatsen fungerar som utlovat då till exempel funktionalitet som att hålla er inloggad inte är möjlig.

Mer information om kakor

Lär er mer om kakor på Post- och telestyrelsens hemsida.

Integritetspolicy för One Safety